Elektronikai Technológia Tanszék honlapja
Hallgatói témák

Képzés
Képzési szint
Konzulens

[A témákat a honlap cím szerinti ABC-sorrendben listázza]
Villamosmérnöki
Informatikus
Egészségügyi mérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
minden tanszéki és külsős kolléga

A téma leírása:
Kérjük, görgessen lejjebb és használja a szűrőket!
[Balluff] Digitális mikró-tükrös eszközök (DMD) ipari alkalmazása
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. habil. Géczy Attila (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A digitális mikró-tükrös eszközök (digital micromirror device) segítségével többek között lehetővé válik különböző képek, adatok, alakzatok, sima felületre történő kivetítése. Ezek a rendszerek nagyon sok feladatra bevethetőek (foto-litográfia, spektroszkópia head-up displayek, dynamic ground projection etc.). A technológia egyre kedvezőbb áron érhető el, aminek következtében már az ipari alkalmazásai is megtérülhetnek így a sok alkalmazási terület közül mi most az ipari automatizálásra fogunk koncentrálni. A feladat során a hallgató megismerkedik a mikró-tükrös eszközök felépítésével, felhasználási területeivel, korlátaival. Ezt követően az ipari bevethetőség vizsgálata következik (pl.: operator guidance, Smart Factory, Ipar 4.0). Külön meg kell vizsgálni, hogy a piacon jelenleg elérhető eszközök és a hozzájuk kapcsolódó programok, toolok milyen felhasználói lehetőségeket, élményeket nyújtanak. Ki kell dolgozni, és a lehetőségekhez mérten meg kell valósítani (pl.: a Texas Instruments cég DLP2021LEQ1EVM modulja segítségével) egy az ipari automatizálásba illeszthető prototípust, amelynek vezérlését IO-Link protokoll segítségével kell megvalósítani.
[Balluff] Induktív energiaátviteli rendszer FW frissítésének kidolgozása
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. habil. Géczy Attila (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A Balluff egy népszerű termékcsaládja (BIC – Balluff Inductive Coupler) induktív elven valósít meg vezeték nélküli energiaátvitelt. Az energia mellett a rendszer képes az IO-Link kommunikáció transzparens átvitelére is (adatátvitel). A BIC rendszer két komponensből tevődik össze (BASE és REMOTE) és mind az energia (BASE -> REMOTE) mind pedig az adatkommunikáció (BASE <-> REMOTE) e két komponens között zajlik. A feladat célja mindkét komponens beágyazott szoftver frissítésének kidolgozása, az IO-Link kommunikációhoz használatos BLOB adatátviteli ajánlásnak megfelelően. A BASE komponens a firmware frissítés szempontjából kevésbé kritikus, mert az közvetlen összeköttetésben van a rendszer magasabb szintű elemeivel. A REMOTE egység viszont csak a rádiós linken keresztül érhető el, és a firmware frissítése csak a BASE komponensen keresztül a rádiós csatornát használva lesz lehetséges. Ennek a folyamatnak a kidolgozása és implementálása (beágyazott firmware fejlesztés) vár a hallgatóra.
[Balluff] Ipari érzékelő fejlesztése ethernet interfésszel
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. habil. Géczy Attila (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Az ipari automatizálás eszközei többnyire valamilyen egyszerű vezetékes adatátvitelt alkalmaznak, úgy mint NO/NC kapcsoló, áram vagy feszültség kimenet, azonban napjaink hálózati trendjei mellett, egyre inkább háttérbe szorulnak, és előtérbe kerülnek a hálózatba integrálható, már az ipari automatizálási rendszer végpontjain is komplex méréseket ellátó, okos szenzorok. Egy ilyen modern szenzor megvalósítására kézenfekvő interfészt jelenthet az ethernet alapú adatátvitel, melyet jól mutat az a tény is, hogy nem régiben elindult ennek kétvezetékes szabványosítása is, kifejezetten ilyen jellegű alkalmazásokat célozva meg. A hallgató feladata egy ethernet interfésszel ellátott szenzor hardver és szoftver fejlesztése. Az érzékelő elem tetszőlegesen megválasztható, mely jelenthet induktív, optikai, kapacitív, ultrahangos, vibráció vagy mágneses szenzort.
[Balluff] Kapacitív elven működő vezeték nélküli energiaátvitel
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. habil. Géczy Attila (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A vezeték nélküli energiaátvitel egyre több alkalmazásban kap helyet nem csak a kommersz elektronika világában (elektromos fogkefék, mobiltelefonok töltése) hanem az ipari alkalmazásokban is (ld.: Balluff Inductive Coupler – BIC rendszer). A faladat során a hallgatónak a vezeték nélküli energiaátviteli lehetőségek megvizsgálása után a kapacitív elven működő megoldások részletekbe menő vizsgálatát kell elvégezni. Itt a mögöttes elmélet feltárásán túl működő prototípus(ok) kialakítása is feladat, amelyek segítségével létező rendszerek jellemzőit tudjuk majd összehasonlítani, viszonyítani.
[Balluff] Kapcsolókimenetű induktív szenzor kommunikációs megoldásainak kidolgozása
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. habil. Géczy Attila (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Gyártóberendezésekben gyakran használt érzékelők közül az induktív elven működő közelítéskapcsolókat széleskörűen használják. A hallgató feladata egy ilyen, kétállapotú push-pull kapcsolókimenettel bíró szenzorral történő kommunikációs megoldás kidolgozása. A feladat megoldása során szükséges a front-end oldaláról történő két irányú jelátviteli lehetőségek vizsgálata, a szenzor érzékelő tekercsét induktív csatolóként használva. Szintén szükséges a back-end oldalról történő két irányú kommunikációs lehetőségek feltérképezése végfok IC, pl. Texas Instruments OS széria alkalmazása mellett. A hallagatónak lehetősége nyílik saját kommunikációs protokoll és megoldás kialakítására, melynek célja, hogy a szenzor a gyártást követően is programozható legyen. A szenzor elektronika Texas Instruments MSP M0-s µC családra épül. A feladathoz szükségesek szenzortechnikai, analóg és digitális áramköri, illetve C programozási ismeretek.
[Balluff] Miniatűr pozíció szenzor FW programozása
Villamosmérnöki
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. habil. Géczy Attila (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A Balluff magnetostrictív pozíció szenzorok elemeinek segítségével megvalósított működő érzékelőt kell vizsgálni, programozni a leghatékonyabb algoritmusok megtalálásának érdekében. A feladat során törekedni kell a minél hatékonyabb (gyorsabb, kisebb) FW elkészítésére. A feladat magában foglalja az AFE jelének digitalizálását a uC belső ADC-ének segítségével, az digitalizált analóg jelből a pozíció információ kinyerését. A feladat fő célja a digitális jelfeldolgozás lehetőségeinek, használatának elsajátítása
[Balluff] Smartlight színkalibrációs eljárás kidolgozása
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. habil. Géczy Attila (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A Smartlight az egyik legelterjedtebb ember-gép interfész az IO-Link kommunikáció területén. Segítségével visszajelzést adhatunk a folyamat állapotáról vagy a különböző érzékelők kimeneti jeleit jeleníthetjük meg. A Smartlighthoz használt LED-ek a különböző beszállítások alkalmával minimálisan eltérhetnek egymástól, ami miatt az azonos színre beállított Smartlightok is mutathatnak eltérést (fehér kissé rózsaszínes, sárga kissé zöldes). A hallgató dolgozzon ki egy olyan eljárást, amivel az ilyen színhelyességi problémák korrigálhatók a gyártás alatt.
[Balluff] Több objektumos ultrahangos távolságérzékelő fejlesztése
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. habil. Géczy Attila (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A jelenleg kompakt, akár készintegrált áramkör formában is elérhető ultrahangos jelátalakítók messze több lehetőséget kínálnak, mint az egyszerű start/stop jellegű, egyetlen objektum távolságát mérő megoldások, melyeket akár fillérekért megrendelhetünk az Arduinónknhoz. Ilyen például a TDK CH101 és CH201 MEMS alapú, digitális jelfeldolgozást is tartalmazó time-of-flight chipje is. A munka célja az ilyen alkatrészekben rejlő lehetőségek kiaknázása az ipari érzékelés és a robotika területén: csomagolások ellenőrzése, akadálykerülés, stb. A hallgató feladata egy innovatív érzékelő modell megvalósítása és alkalmazástechnikai demonstrációja. A munka során mikrovezérlő és/vagy SBC, pl. Raspberry Pi programozása várható, a C nyelv és a LabVIEW ismerete igen előnyös. A téma felvétele előtt személyes konzultáció szükséges.
[Balluff] Univerzális IO-Link Wireless eszköz fejlesztése
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. habil. Géczy Attila (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A feladat keretein belül egy olyan eszköz szoftver fejlesztése a feladat, amelynek segítségével IO-Link wireless eszközök mindennemű beállításai szimulálhatók. A kifejlesztett eszközt a Wireless kommunikációs rendszer egyéb eleminek tesztelése, automatizált mérésére fogjuk használni. Az IO-Link wireless az iparban elterjedt IO-Link kommunikáció vezeték nélküli kiterjesztése. A kommunikációban egy Master és a hozzá kapcsolódó Device eszközök vesznek részt. Mint minden kommunikáció teszteléséhez, ebben az esetben is szükség van a kommunikációban résztvevő felek szélsőséges ill. hibás viselkedéseinek szimulációjára. Ezt kell a kifejlesztendő eszköznek biztosítania. A készülék egy IO-Link wireless eszközt fog megvalósítani lehetőséget biztosítva az eszközökre jellemző paraméterek széles körű beállítására (adathossz, időzítések, hibás viselkedések stb.) Első lépésben egy meglévő IO-Link wireless eszköz hardverét felhasználva kell elkészíteni a működtető beágyazott szoftvert, majd második lépésként egy speciális hardver kifejlesztésére is lehetőség nyílhat.
[Balluff] Vezérlő és adatgyűjtő applikáció fejlesztése ipari szenzorokhoz
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. habil. Géczy Attila (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A feladat egy meglévő szakdolgozat továbbfejlesztése, amiben egy olyan robot került kialakításra, amely irányítható különböző adatbeviteli módszerekkel és tudja lokalizálni magát. Képes előre beállított paramétereknek megfelelően keresési módszerek elvégzésére, fémérzékelésre és különböző feladatok ellátására egy Orange Pi fejlesztő panel és Balluff szenzorok alkalmazásával. A hallgató feladata a robothoz tartozó állapotok és parancsok feldolgozására való képesség kialakítása egy applikáció segítségével. Működés optimalizálása, menürendszer kialakítása, hibakezelések elvégzése és hardver fejlesztése is a feladatát képezi. A szakdolgozat során a Balluff által forgalmazott érzékelőket az ipari felhasználástól eltérő területen alkalmazzuk.
[Bosch] 3D nyomtatási technológiák piackutatása, összehasonlítása
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Illés Balázs (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
3D nyomtatási technológiák piackutatása, azok feltérképezése: technológiai szempontból (elméleti háttér, rizikók, lehetőségek), költségvonzat és hatékonyság területén. Az ECB termék és technológiai portfóliójának áttekintése és a technológiák alkalmazhatóságának vizsgálata termékek szintjén. Ennek megfelelően peremfeltételek, kiértékelési szempontok összegyűjtése, azok súlyozása, kiértékelése. Ajánlások megfogalmazása.
[Bosch] Anyagvizsgálati módszer fejlesztése FTIR berendezéshez
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. habil. Géczy Attila (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Az FTIR adatbázis építés projekt célja a meglévő adatbázisok felülvizsgálata és megosztása. Felmérni, melyek a szükséges és hiányzó anyag rendszerek, valamint elvégezni a lehetséges anyagcsoportok jellemzőinek vizsgálatát. További feladat a különböző anyagcsoportok öregedési jellemzőinek vizsgálata és feltérképezése, az élettartam tesztek hatásának kimutatása a spektrumban, mint bizonyos anyagi jellemzők változása. Az így felvett spektrum rendszerekkel tervezzük bővíteni az általunk használt háttér adatbázist.Ezek mellett a feladat része a detektálhatóság vizsgálata és a módszer alkalmazhatóságának határainak részletes megismerése (irodalom kutatás és kísérletterv)Bruker Lumos FTIR-rel végzett mérések - mikroszkóp, makro modul (a modul bővítésének lehetőségei)
[Bosch] Chamber data synchronisation on Hadoop
Informatikus
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulensek:
Dr. Illés Balázs (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!
Dr. Martinek Péter (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A feladat célja a mérési adatokhoz a mérő környezetből származó adatok (pl. kamra hőmérséklet, páratartalom) hozzárendelése. Ennek a megvalósításával egy időben elemezhető a tesztmérések lefutása és a mérés eredménye. Ehhez szükséges az adatok filterezése és feldolgozása a Hadoop rendszerben, majd az eredmények vizualizációja, riportálása. Ez történhet egy webes applikációval is.
[Bosch] Ellenállások szórásának a TCU meghibásodási valószínűségére gyakorolt hatásának elemzése
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Illés Balázs (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Az elektronikai alkatrészek minden megadott toleranciájának worst-case esete sokszorosa egy alkatrész kezdő toleranciájának.-Végezzen irodalomkutatást az egyes toleranciák előfordulásának összefüggéseiről (pl. ESD/rezonancia/forrasztás hatására történő érték változás)-Készítsen vizsgálatot hogy az egyes worst-case alkatrész kombinációk (pl. egy feszültségosztó esetén) milyen valószínűséggel jöhetnek létre nagy darabszámok esetén.-A cél megmondani, hogy az alkatrészek darabszámának ismeretében meg lehet-e megbízhatóan állapítani statisztikai módszerekkel, hogy mekkora worst-case toleranciák jöhetnek létre.
[Bosch] Flux aktiválásának vizsgálata a felhordás és felhasználás között eltelt idő függvényében
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. habil. Géczy Attila (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Szelektív forrasztás során a folyasztószer (flux) mennyisége befolyással van a forraszthatóságra valamint a termék felhasználása során az elektrokémiai migrációra. Optimális esetben a felvitt mennyiséget a lehető legkevesebbre szeretnénk tartani így ismételt gyártási lépéseknél, amennyiben lehetséges a fluxálási folyamatot nem ismételnénk meg. A feladat annak az időtartamnak a meghatározása amíg a flux a felhordás után még felhasználható a szelektív forrasztás véghez vitelére. Próbatestek elkészítése / beszerzése Kontrollált mennyiségű flux felhordása Előfűtési fázisok laboratóriumi végrehajtása Nedvesítési tulajdonság kimérése wetting balance tester-rel. Kiértékelés.
[Bosch] IMC és forrasz tömbfázisának kapcsolata
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. habil. Géczy Attila (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A forrasztás során a forrasztandó felület és a forrasz tömbfázisa közt egy intermetallikus réteg alakul ki melynek tulajdonságai eltérnek a felület és a forraszanyag közt. A kapcsolat az IMC és a forrasz tömbfázisa közt gyártás után megszűnhet. Irodalomkutatás a témában. Szakirodalomban található ismeretek összefoglalása.
[Bosch] IMC vastagságának növekedése a gyártási ciklusok függvényében
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. habil. Géczy Attila (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A gyártási folyamat során illetve a felhasználás előrehaladtával a forrasz és a komponens valamint a forrasz és a Nyák közt létrejövő intermetallikus réteg (IMC – InterMetallic Compound) vastagsága folyamatosan nő. A feladat annak meghatározása, hogy mik a legfontosabb paraméterek melyek az IMC vastagodásában szerepet játszanak. Minták készítése, gyártást szimuláló hőciklusok alkalmazása az elkészített mintákon, csiszolatkészítés, optikai mikroszkópos vizsgálat és kiértékelés.
[Bosch] Indukciós forrasztás – módszertan fejlesztés
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. habil. Géczy Attila (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Az indukciós forrasztás újszerű folyamatának módszertani fejlesztése.
[Bosch] Ion polírozás módszertan bevezetése
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. habil. Géczy Attila (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A projekt célja az Ar-ion polírozó berendezés alkalmazásának bevezetése félvezető (pl. szenzorok, MEMS) termékek vizsgálatának előkészítésébe, ill. további standard fizikai analízis folyamatokba.Minta előkészítési eljárás, melyet tipikusan pásztázó elektron mikroszkópos (SEM) vizsgálat követ. A különböző termékek és technológiák alkalmazása miatt változatos anyag struktúrák előkészítésére van szükség, melyhez a megfelelő beállítások meghatározása elengedhetetlen.A meghatározott beállításokkal előkészített minták vizsgálata SEM-mel és az eredmények értékelése egyedileg felállított szempont rendszer segítségével.
[Bosch] Komponens dőlésszögének hatása az élettartamra
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. habil. Géczy Attila (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A forraszkötések és a forrasztott komponensek élettartama függ a komponens és a nyák által bezárt szögtől, a feladat ennek az összefüggésnek a kísérleti meghatározása már rendelkezésre álló élettartam adatokból és csiszolati képekből A rendelkezésre álló csiszolati képek átnézése, a komponensek dőlésszögének megállapítása A rendelkezésre álló élettartam adatok és mért dőlésszögek közti kapcsolat felállítása A szakirodalomban található összefüggésekkel történő összehasonlítás.
[Bosch] Metallográfiai csiszolatok fémmikroszkópos dokumentációjának automatizálása
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. habil. Géczy Attila (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Az elektronikai termékek validációja során alkalmazott analízis módszerek közé tartoznak a vizuális (optikai mikroszkópia, IR), strukturális (3D scan, röntgen, CT, SAM), anyagösszetétel (SEM-EDX, FTIR, XRF) és metallográfiai vizsgálatok. A cél a metallográfiai mikroszkóppal történő fotódokumentálás automatizálása, főleg sok forraszkötéssel rendelkező komponensek esetén (pl.: BGA – Ball Grid Array).
[Bosch] Nagy felbontású CT technológia bevezetése elektronikai termékek vizsgálatához
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. habil. Géczy Attila (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A Robert Bosch Kft. Termék vizsgáló laborjában a Zeiss ún. XRM berendezését használjuk nagy felbontású CT felvételek készítésére. Ebben az esetben is teljes 3D struktúrát kapunk a rekonstrukciót követően, viszont a technológiának a különlegessége, hogy a vizsgált objektum méretének függvényében jóval kevésbé veszítünk a felbontásból mint hagyományos készülékek esetén. Ez a tény lehetőséget biztosít számunkra, hogy korábbi megszokott eljárásokat (pl. csiszolatkészítés) helyettesítsünk ezzel a módszerrel.A projekt célja a termékek és alkalmazott technológiák ismeretében a lehetséges területek azonosítása (pl. repedések detektálhatósága műanyag-kompozit alkatrészekben).A kiválasztott területen az XRM módszertan bevezetése a megvalósíthatóság, ár-érték arány figyelembe vételével.A módszertan verifikálása más eljárások segítségével.
[Bosch] Nyák nyúlásmérés reflow folyamat közben
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. habil. Géczy Attila (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Az Elektronikai termékek gyártásához használt Reflow kemencében a Nyák deformálódik ezáltal feszültség lép fel a termékben. A feladat a Nyákban fellépő nyúlás in-situ mérése a Reflow során. Olyan rendelkezésre álló gyártó és mérőeszköz kiválasztása, amelyekkel a mérés megvalósítható. Mintafelépítés, kivitelezés és kiértékelés.
[Bosch] Ólommentes forraszanyagok hőmérsékletfüggő nedvesítési tulajdonságainak vizsgálata
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. habil. Géczy Attila (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A forrasztás elengedhetetlen feltétele a megfelelő felületnedvesítés. A feladat során künönböző a gyártásban használt anyagokkal (Réz, acél, Cink) kell Wetting Balance Tester-rel nedvesíthetőségi vizsgálatot elvégezni a hőmérséklet változtatásával. A munkához hozzá tartozik a minták legyártása vagy beszerzése és az eredmények kiértékelése.
[Bosch] Optikai mikroszkópos vizuális vizsgálatok automatizálása
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. habil. Géczy Attila (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A vizuális vizsgálatok automatizálásának célja, hogy az optikai mikroszkóppal végzett ellenőrzéseket részben automatizálni tudjuk, ez által csökkentve a manuális analízisek volumenét. A feladat a PCB vagy vezérlő ház sztereó mikroszkópos fotózásának/videózásának automatizálása, nagyfelbontású „térkép” készítése a PCB vagy vezérlő házának felületére merőlegesen, a teszt releváns (pl.: elektrokémiai migráció, korrózió stb.) és gyártás releváns (pl.: forraszgolyó stb. ) hibáinak detektálásához. Videó készítése a PCB döntésével a forraszkötésekben felszíni repedés detektálásához
[Bosch] Röntgen és elektronsugaras vizsgálati módszerek mintákra gyakorolt hatásának elemzése
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. habil. Géczy Attila (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A projekt célja elsődlegesen a röntgensugárral végzett strukturális vizsgálatok elektronikai mintákra gyakorolt hatásának feltérképezése és eljárások kidolgozása az érzékeny komponensek analízisére. Az validáció során végzett fizikai analízis folyamatok részét képezik mind röntgenes (2D), mind CT (3D) vizsgálatok, melynek során a minták röntgenes sugárterhelést kapnak, melyek az érzékeny komponenseket (IC-k, memória chip-ek) tönkre tehetik. A feladat az általunk használt berendezések esetén a hatás mértékének meghatározása, ehhez mérési és számítási eljárás kidolgozása. Ezt követően a vizsgálatot leginkább befolyásoló paraméterek azonosítása és olyan beállítások meghatározása, amivel lehetséges a legalacsonyabb sugárzás.
[Bosch] SAM kiértékelés fejlesztése és automatizálása
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. habil. Géczy Attila (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A projekt célja egy, az autóipari termékek SAM vizsgálata során az eredmények automatizált kiértékelését lehetővé tevő kritériumrendszer kidolgozása, különös tekintettel a detektált anyagfolytonossági hiányok egyértelmű azonosítására. Az akusztikus mikroszkópos vizsgálatok eredményei kiértékeléskor a vizsgált minta egyes közeghatárairól visszaverődő hangnyaláb által gerjesztett elektromos jel megfelelő csúcs-seregeinek időbeli pozíciója, intenzitása, valamint fázisa szolgáltat főbb információkat a rendszer struktúrájáról. Az esetlegesen jelenlevő anyagfolytonossági hibák (delaminációk, repedések, voidok) rendszerint nagy intenzitású, invertált fázisú csúcsok formájában jelentkeznek, viszont bizonyos esetekben a határréteget alkotó anyagok akusztikai tulajdonságai eredményezhetnek hasonló reflexiókat. Jelenleg a kiértékelés manuálisan zajlik, a szürkeárnyalatos C-scan felvételeken gyanúsnak ítélt területek visszaellenőrzése időigényes folyamat. A feladat azon csúcs-paraméterek kvantitatív meghatározása az autóipari elektronikai termékekben jellemzően alkalmazott anyagcsoportok esetében, melyek egyértelműen anyagfolytonossági hiányt azonosítanak, valamint a paraméterek alapján a kiértékelést automatizáltan elvégző rutin kidolgozása a berendezés szoftverén belül. A módszertan verifikációja is szükséges más eljárások – például penetráns vizsgálatok, csiszolatkészítés – segítségével.
[Bosch] µXRF módszertan alkalmazása rétegvastagság meghatározására​
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. habil. Géczy Attila (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A projekt célja autóipari termékek körében alkalmazott bevonatok mikro-röntgenfluoreszcens (µXRF) módszeren alapuló vastagságmeghatározási eljárás kidolgozása. Az autóipari elektronikában előírt vastagságú bevonatokat alkalmaznak meghatározott funkció (pl. korrózióállóság, kopásállóság, elektromos vezetés) ellátására. A bevonatok előállítási körülményei, a környezeti terhelések, valamint a termékek kezelése mind befolyásolhatják a rétegvastagágot, ezért a rétegvastagság mérése kulcsfontosságú. A jelenleg széles körben alkalmazott csiszoaltkészítésen alapuló optikai mikroszkópos meghatározási módszer roncsolásos, időigényes és korlátozott információmennyiséget biztosít, ezért az ezeket a tényezőket javító µXRF vizsgálati eljárás bevezetése kulcsfontosságú. A feladat a µXRF mérési és kiértékelési paramétereienek optimalizálása különböző bevonat-hordozó rendszerek esetében, az eredmények verifikálása csiszolatkészítésen alapuló optikai mikroszkópos eljárással és ezek dokumentálása a későbbi újraalkalmazásra.
[MindRove] Viselhető tokozással rendelkező szenzorrendszerek technológiája
Villamosmérnöki
Egészségügyi mérnöki
BSc, MSc
MSc
Konzulensek:
Dr. Sántha Hunor (ETT)
Dr. Márton Gergely (MinDrove Kft.)

A téma leírása:
A modern viselhető elektronikus eszközök (wearables) mérik a felhasználóik különböző élettani paramétereit, aktivitásukat és kétirányú kapcsolatot teremtenek a digitális térrel. A MindRove Kft. által fejlesztett és értékesített eszközökben megtalálható az elektroenkefalográf (EEG), elektromiográf (EMG), fotopletizmográf (PPG), véroxigénszint (SpO2) mérő, mozgásérzékelő, galvanikus bőrellenállás (GSR) mérő funkciók közül legalább kettő. Az eszközök tervezésekor kihívást jelent a tömeg és a méret kellően szűk keretek közé szorítása, a flexibilis és tartós vezetékezés megoldása a komponensek között, a bőrfelülettel érintkező anyagok tartóssága és biokompatibilitása, a gyors és megbízható vezeték nélküli kommunikáció, valamint a sorozatgyárthatóság biztosítása. A hallgató feladata a technika jelen állását meghaladó prototípusok fejlesztése ezen szempontok figyelembevételével.
Centrifugális mikrofluidikai kutatások
Egészségügyi mérnöki
MSc
Konzulens:
Dr. Sántha Hunor (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A hallgató feladata olyan centrifugális mikrofluidikai módszerek vizsgálata és továbbfejlesztése, melyek elvezetnek egy deszkamodell szintű véralbumintesztelő készülék megépítésére. A munka - a centrifugális mikrofluidikai megoldások és az orvosbiológiai labortesztek irodalomkutatásán túl - magába foglalja a rendszertervezésben való részvételt, tesztstruktúrák tervezését és mérések tervezését /elvégzését /dokumentálását / kiértékelését is.
Elektrokémiai migrációs jelenségek matematikai modellezése
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Illés Balázs (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Az elektrokémiai migráció során feszültség alatt lévő vezető-szigetelő-vezető struktúrákon, nedvesség jelenléte mellett a fémek ionizációja indul meg, és ez vezető fémszálak (dendritek) növekedéséhez vezet. A hallgató feladatai: a téma irodalomkutatása, és egy 2D-s anyagtranszport modell megalkotása.
Elektronikai gyártási folyamatok numerikus modellezése
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Krammer Olivér (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A mai korszerű áramkörök egyre csökkenő alkatrészméretei az elektronikai gyártási eljárások folyamatos optimalizálását igénylik. Az optimalizálások egyik lehetséges eszköze numerikus modell létrehozása és a folyamat vizsgálata annak segítségével. A hallgató feladata az általa választott gyártási eljáráshoz tartozó fizikai-, fizikai-kémiai folyamatok feltárása irodalomkutatás alapján. További feladat a feltárt fizikai-, fizikai-kémiai folyamathoz legjobban illeszkedő módszerű (végeselem, véges térfogatok, véges differencia) numerikus modell létrehozása és annak empirikus validálása, érvényességének ellenőrzése.
Elektronikai gyártóeszközök bővítése smart alkalmazott szenzorikai eszközökkel az Ipar4.0 szemléletében
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. habil. Géczy Attila (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Az elektronikai gyártósorokon található eszközök és berendezések rohamos fejlesztések kíséretében követik az Ipar 4.0 trendeket. Az alkalmazott "smart" szenzorikai eszközök fejlődésének és a vonatkozó költségek csökkenésének következtében laboratóriumi és előfejlesztői körülmények között is van lehetőség új ötletek kivitelezésére. A tanszék korábbi eredményeire alapozva, és eddig nem alkalmazott szenzorikai eszközök bevonásával a hallgatónak újszerű ötletet kell kiviteleznie a rendszertervtől a validált megvalósításig. A téma tetszőleges képzési szinten választható.
Elektronikai termékek strukturális vizsgálata automatikus képfeldolgozási módszerekkel
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Krammer Olivér (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A téma irodalmazása magába foglalja a szerkezet-vizsgálati módszerek rövid összefoglalását, továbbá a szükséges képfeldolgozási algoritmusok bemutatását. Az önálló munka része algoritmus tervezése és implementálása elektronikai termékek, illetve elektronikai kötésstruktúrák vizsgálatához, valamint kísérletek és mérések tervezése, elvégzése a megvalósított algoritmus ellenőrzéséhez. Fogadott létszám 1 fő.
Ellátási lánc menedzsment
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Martinek Péter (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Ellátási lánc menedzsment megoldások használata igen elterjedt a mai vállalatirányításban. A jó megoldás mögött komoly algoritmusok és módszerek vannak. A különböző megközelítések megértése és bevezetése már önmagában is komoly feladat. Ugyanakkor lehetőség nyílik az érdeklődő hallgatóknak új módszerek tervezésére, megvalósítására és egy erre a célra létesített speciális környezetben történő tesztelésére, optimalizálására is.
Élő sejtek áramlási térben: jelölésmentes vizsgálatok optikai bioszenzorokkal
Egészségügyi mérnöki
BSc, MSc
Konzulensek:
Dr. Horváth Róbert (MTA MFA)
Dr. Bonyár Attila (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Napjainkban az élő sejtek felületi viselkedései, kölcsönhatásai, a belsejükben lezajló folyamatok molekuláris biológiai háttere mind intenzíven kutatott területek. A projekt célja optikai elven működő jelölésmentes technikák kifejlesztése és használata, amelyek képesek a sejtekben lezajló folyamatok monitorozására a nanométeres méretskálán, kiváló kontraszt és időbeli felbontással. A hallgató feladata lenne a bioszenzoron kitapadt sejtek feletti közegben áramlások generálása és a kiváltott sejtes válaszok monitorozása. További feladat a vonatkozó eszközök tesztelése és fejlesztése, az észlelt jelenségek értelmezése. Munkavégzés helye: MTA EK MFA (KFKI, Csillebérc) és BME. Villamosmérnökök is jelentkezhetnek!
Felhő alapú vállalatirányítási megoldások vizsgálata
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Martinek Péter (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A felhő alapú informatika térhódítása szembetűni a vállalatirányítás területén. Több szállító kínál már jó megoldásokat klasszikus ERP, CRM, vagy SCM területeken illetve üzleti intelligencia megoldások formájában is. A hallgatók által válaszható feladatok ilyen rendszerek bevezetése, testreszabása, fejlesztése továbbá ezen rendszerek együttműködésének vizsgálata és integráció megvalósítása a különböző rendszerek között, pl. felhő alapú és nem felhő alapú rendszerek közötti migráció.
Felületerősített Raman-spektroszkópiában használható fém nanoszerkezetek vizsgálata
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulensek:
Dr. Veres Miklós (MTA Wigner FK)
Dr. Bonyár Attila (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A Raman-spektroszkópia egy a rugalmatlan fényszóráson alapuló optikai mérési eljárás, melynek során lézeres gerjesztést alkalmazva detektálhatók a mérendő mintát alkotó kristályok, molekulák, funkciós csoportok karakterisztikus rezgései. Ennek egyik változata a felületerősített Raman-spektroszkópia (SERS), amely nagy érzékenységének köszönhetően nagyon kis anyagmennyiségek kimutatására is alkalmas. A módszer alapja a gerjesztő vagy a szórt fény és a fém (jellemzően arany vagy ezüst) nanorészecskék vagy felületek közvetlen környezetében fellépő lokális plazmonrezonanciák kölcsönhatása. A feladat adott gerjesztő lézerhullámhosszakra hangolt SERS felületek optikai és szerkezeti jellemzése, erősítési tényezőjének modellanyagokkal történő meghatározása, valamint alkalmazása különböző biológiai anyagok vizsgálatára. Munkavégzés helye: MTA Wigner FK (KFKI, Csillebérc) és BME.
Fémek felületi rétegszerkezetének nanométeres pontosságú mérése
Egészségügyi mérnöki
MSc
Konzulens:
Dr. Bonyár Attila (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A polarizációs optikai módszerek nanométeres rétegvastagság- és 10-4-es törésmutatópontossággal képesek felületi vékonyrétegek tulajdonságainak meghatározására. A legújabb eredmények azt mutatják, hogy a környezeti cellák és a spektroszkópiai képességek fejlődése egyre inkább alkalmazhatóvá teszi ezeket a módszereket fémfelületek vizsgálatára. Roncsolásmentes módszer révén a korrózió, illetve a felület oxidálódása akár másodperces időfelbontással követhető. A külső témavezető: Dr. Petrik Péter, MFA, Fotonika Osztály.
Flexibilis áramköri hordozó felhasználása 3D áramkör tervezéséhez
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Berényi Richárd (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A standard CAD tervezési szemlélet továbbgondolása 2,5 – 3 D áramkörök tervzéséhez flexibilis hordozó hajlításával. A rendelkezésre álló poliimid hordozó lézeres mikro-megmunkálásával képesek vagyunk a hordozó kis sugarú hajlítására, mely segítségével kiléphetünk a 2D határok közül. További feladat a hátoldalas flexibilis hordozó felületének szelektív megmunkálása, mellyel 1 réz réteggel rendelkező hordozó 2 oldalról forraszthatóvá válik. Hallgató feladata egy olyan 2D áramkör tervezése mely 3D-sé alakítható. A téma BSc és MSc szinten is végezhető.
Folyamatoptimalizálás mesterséges intelligencia módszerekkel
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Martinek Péter (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Termelési, logisztikai és üzleti folyamatok elemzése és optimalizációja hatékonyan támogatható mesterséges intelligencia módszerekkel. A hallgató feladata az adott szkenáriónak megfelelő optimális módszer és eszköz kiválasztása. Ezek lehetnek neurális hálózatok, döntési fák, neuro-fuzzy rendszerek, KNN, stb. Az elemzést és optimalizációt a predikciók alapján kell végrehajtani és becsülni annak hatékonyságát. Fejlesztési környezetként többféle platform is választható, pl. Matlab, Phyton, R-nyelv, stb.
Forraszgolyók kialakulásának vizsgálata
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:


A téma leírása:
[National Instruments] Forraszgolyók kialakulásának vizsgálata 3528 méretkódú felületszerelt tantál kondenzátorok esetén, tegyen javaslatot folyamatparaméterek megváltoztatására
Forrasztott és hegesztett kötések metallográfiai technikáinak optimalizálása
Villamosmérnöki
BSc
Konzulens:
Dr. Gordon Péter (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Az elektronikai technológiában is alkalmazott kötések minősítésére rutin jelleggel alkalmazunk metallográfiai módszereket. Ezek célja részben az, hogy a kötésben kialakult/átalakult szemcseszerkezetet észlelhetővé tegye. A hallgató feladata, hogy kiválasztott ötvözetek esetén – szakirodalmi alapokon és kísérletek elvégzésével – olyan eljárást dolgozzon ki, amely reprodukálható mintaelőkészítést tesz lehetővé.
Gázáramlási viszonyok modellezése konvekciós újraömlesztő kemencében
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Illés Balázs (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Konvekciós fűtéssel működő újraömlesztő kemencékben lévő gázáramlási viszonyok alapvetően befolyásolják a forrasztás minőségét. A gázáramlási viszonyok vizsgálatának egyik lehetséges eszköze annak modellezése ún. CFD (Computional Fluid Dynamics) módszer segítségével.A hallgató feladatai: a témairodalom kutatása, CFD modellezési rendszer megismerése, leegyszerűsített 2D-s modellek megalkotása.
Hibrid vezérlőegységek hűtőköri tömítésénél környezeti tesztek után kialakuló korróziós jelenségek vizsgálata
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:


A téma leírása:
Az autóelektronikai vezérlőegységek meghibásodását számtalan körülmény előidézheti, ezek közül kiemelt figyelmet érdemelnek a jelentős károkat okozó korróziós folyamatokra visszavezethető események. A szakdolgozat témája egy Bosch által gyártott hibrid hajtásláncú autókba épített vezérlőelektronika alumínium burkolatának korróziós jelenségeinek feltárása. A hallgató feladata lesz a keletkező korróziós termékek tanulmányozása optikai mikroszkópia, elektronmikroszkópia és infravörös spektroszkópia alkalmazásával, egy eljárás kidolgozása a korrodált területek elkülönítésére a környező hasonló színezetű és rajzolatú szennyeződésektől felületi érdességmérés segítségével, illetve egy egyszerűsített mintaelőkészítési módozat előkészítése, ami lehetővé teszi a korrózióval érintett alkatrészek nemdestruktív vizsgálatát. Munkavégzés helye: Budapesti Bosch
Kártyaszámítógépek a szereléstechnológia szolgálatában
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. habil. Géczy Attila (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Az olcsó és nagy teljesítményű kártyaszámítógépek (RPi3) és az egyszerűbb, mikrovezérlők effektív alkalmazására használt fejlesztőeszközök (Arduino) lehetőségeinek újszerű kiaknázása alkotja a téma törzsét.A következő lehetőségek adódnak ezek tekintetében:Raspberry Pi használata IoT adatgyűjtő és diagnosztikai szerverként, szereléstechnológiai berendezés (pl. forrasztókemence) adatainak gyűjtésére és monitorozására.Szereléstechnológiában alkalmazott szenzorok adatainak gyűjtése Arduino kártya segítségével.Szereléstechnológiában alkalmazott szenzorok alkalmazási lehetőségeinek kibővítése.
Kondenzációs filmréteg kialakulásának vizsgálata gőzfázisú forrasztás esetén
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Illés Balázs (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A gőzfázisú forrasztás (VPS) egyik leglényegesebb mozzanata a forrasztott hordozók felszínén kialakuló kondenzációs filmréteg, amelynek nagy szerepe van a kemencében lezajló hőtranszport folyamatokban. A feladat a horizontális elhelyezkedésű felületeken kialakuló filmrétegek fizikájának megismerése és egy egyszerű 2D-s szimulációs modell elkészítése. A feladat diplomatervig is továbbvihető.
Korróziós vizsgálatok különböző mikroelektronikai anyagrendszereken
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Medgyes Bálint (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A korróziós meghibásodások gyakran jelentkeznek a legkülönbözőbb ipari alkalmazásokban, megbízhatósági problémát okozva. A különböző fémes anyagrendszerek más és más korróziós tulajdonságot mutatnak, aminek jobb megértése hatékonyabb korróziós védelmet tesz lehetővé az ipar és végül a felhasználó számára is. Feladat, irodalomkutatás után, laborkörülmények között elektroanalitikai vizsgálatok kivitelezése különböző forrasz ötvözeteken, majd azok értékelése, javaslattétel megbízhatóbb megoldásokra
Korszerű furatfémezési technológiák vizsgálata többrétegű nyomtatott áramköri struktúráknál történő felhasználásra
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Gál László (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A többrétegű nyomtatott huzalozású lemezek fúrása után a furatfal felületén furatfal kezelést kell végezni, ezt a folyamatot gyakran a furatfémezési technológiába illesztik. Ezzel az eljárással a belső rézréteg szabadon lévő felületét alkalmassá teszik arra, hogy a réz furatfémezéshez megbízhatóan tudjon csatlakozni. Vizsgálja meg, hogy a gyakrabban alkalmazott hordozókhoz milyen technológiákat alkalmaznak. Mérje fel a különböző technológiák berendezés, valamint egyéb infrastruktúra igényét, és tanulmányozza az elkészített furatfémezés minősítésének módszereit. Tekintse át a vezető polimer technológiákat, és azok alkalmazási gyakorlatát többrétegű nyomtatott áramköri lapok furatfémezésére.
Környezetbarát (biológiailag lebontható) áramköri hordozók fejlesztése
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Hajdu István (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A használatból kikerülő nyomtatott huzalozású lemezek környezetbarát ártalmatlanítása költséges folyamat. Megkerülésére a világ néhány régiójában jelentős ártalmakat okozó, szakszerűtlen feldolgozás folyik. A munka során megújuló alapanyag forrásokból létrehozott, ártalmatlan anyagokra lebontható kísérleti hordozókat fejlesztünk, elsősorban az additív technológiákat állítva középpontba. Kutatjuk a gyártás legkedvezőbb technológiai megoldásait, vizsgáljuk a hordozók mechanikai, és villamos tulajdonságait valamint forrasztásuk optimális lehetőségeit.
LED-ek meghibásodási mechanizmusai
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Harsányi Gábor (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A LED-ek kezdenek uralkodóvá válni nemcsak a dekoratív fényforrásokban, hanem a mindennapi világítástechnikai területeken is (épületek, lakások, közvilágítás, autóelektronika, stb.). A hagyományos fényforrásokkal szemben a LED-ekkel kapcsolatosan az a „hiedelem” terjed, hogy nagyon ritka a katasztrofális (hirtelen és teljes üzemképtelenséget előidéző) meghibásodás. Inkább öregedési degradáció – a spektrális változás és optikai kimeneti teljesítmény csökkenés az, ami a csere szükségességét eredményezi: mindez 10-20e üzemóra után várható csak, de a szemmel még nem igazán észlelhető változásokat jelent. A tapasztalatok ezt nem igazán támasztják alá: rengeteg hibás (drága) LED lámpa van a szelektív kukákban, és sok az üzletekben a reklamáció is. A hibás LED szakadásként vagy nagy értékű ellenállásként viselkedik és használhatatlanná teszi az egész lámpát - ilyenkor a LED-en megjelenik egy sötét folt. A kutatási munkában fel akarjuk térképezni a LED hibákkal foglalkozó szakirodalmat, vizsgálunk meghibásodott elemeket, villamos és termikus szimulációval és környezetállósági tesztekkel próbáljuk megérteni a meghibásodáshoz vezető folyamatokat, anyagvizsgálatokkal elemezzük a hibás mintákat a megértéshez. Felfedezési feladatok iránt érdeklődő, kreatív, motivált hallgatók jelentkezését várjuk, akár több együttműködni képes személyt is.
Lokalizált plazmon rezonancián (LSPR) alapuló érzékelők technológiája
Egészségügyi mérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Bonyár Attila (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A lokalizált plazmon rezonancia (LSPR) egy optikai elvű érzékelési elv, amely nanorészecskék segítségével teszi lehetővé az érzékelt közeg törésmutatójának változását. A feladat arany ill. arany/ezüst nanorészecskék előállítását, karakterizálását (optikai és atomerő mikroszkópos módszerekkel) valamint polimer alapú mikrofluidikai elemekre történő átültetését (transzferálását) foglalja magában. Cél továbbá az előállított érzékelő elemek bioérzékelőként történő alkalmazhatóságának vizsgálata is. Villamosmérnökök is jelentkezhetnek!
Metallográfiai és ipari beágyazóanyagok összehasonlítása
Villamosmérnöki
BSc
Konzulens:
Dr. Gordon Péter (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Az elektronikai termékek struktúráinak vizsgálatára rutin jelleggel alkalmazzuk a minták befoglalását beágyazóanyagokba. A professzionális metallográfiai beágyazóanyagok literje akár ötvenezer forint is lehet, míg az „egyszerű” ipari változatok literjéért pár ezer forintot kell csak fizetni. A hallgató feladata, hogy kiválasztott szempontok szerint, kísérleti munkával összehasonlítson metallográfiai és ipari beágyazóanyagokat és meghatározza azokat az alkalmazásokat, amelyekre az olcsóbb anyagok is megfelelőek lehetnek.
Mikrokontroller alapú offline BITCOIN wallet készítése
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Berényi Richárd (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A tárca (Wallet) lényegében nem más, mint a Privát Kulcsaink gyűjteménye. Korlátlan számú tárcát, és a tárcákon belül korlátlan mennyiségű Privát kulcsot hozhatunk létre. Az offline tárolás lényege a hálózaton keringő hackerek, vírusok kizárása. Mikrokontroller vezérli a QR kód kamerás olvasását, tárolását, AES-256 kódolását, lehetőség szerint rövid idejű Wifi kapcsolat létesítését. A téma BSc és MSc szinten is végezhető.
mySAP ERP rendszer fejlesztése
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Martinek Péter (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A világ egyik legelterjedtebb integrált vállalatirányítási szoftvere a mySAP ERP. A hallgatók feladata a bevezetés kori egyedi igények alapján történő testreszabás. Ennek részeként kell megtervezni és megvalósítani az új fejlesztéseket melyeket a rendszer saját nyelvében, az ABAP-ban kell végrehajtani.
Nyelvtechnológia alkalmazása a vállalatirányításban és az ellátási láncban
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:
Török Marianna (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A vállalatirányítás és az ellátási láncok menedzselése során napi szinten is rengeteg elektronikus és papír alapú bizonylat, dokumentum keletkezik, melyek feldolgozása jelentős humán és gépi erőforrás igénybevétele mellett zajlik. Az önálló laboratóriumi munka illetve a diplomatervezés során vizsgáljuk a feldolgozási folyamatok hatékonyabbá tételének lehetőségeit nyelvtechnológiai eszközök alkalmazásával.
Ólommentes forraszanyagok mikroszerkezetének vizsgálata
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Hurtony Tamás (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A hallgató feladata a szelektív elektrokémiai maratással feltárt forraszanyag intermetallikus vegyületeinek számszerű jellemzése, elektrokémiai módszerekkel. Olyan szisztematikus kísérletsorozat megtervezése és kivitelezése, melynek alapján kapcsolat teremthető különböző összetételű forraszanyagok elektrokémiai tulajdonságai, valamint technológiai paraméterei között. A feladat diplomatervig is továbbvihető.
Ón whisker jelenségek vizsgálata vákuumpárologtatott ón réteg esetén
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Illés Balázs (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A feladat kísérlet tervezése ón whisker jelenségek vizsgálatára vákuumpárologtatott ón rétegek esetén. Tesztlemezek tervezése, legyártása majd gyorsított élettartam vizsgálatok elvégzése. Az eredmények statisztikai és metallurgiai kiértékelése. A hallgató irodalomkutatás során megismerkedik az ón whisker növekedés fizikai és metallurgiai hátterével. A feladat diplomatervig is továbbvihető.
Peltier elemes hőmérsékletmérő rendszer tervezése gőzfázisú forrasztó állomáshoz
Villamosmérnöki
BSc
Konzulens:
Dr. Illés Balázs (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A gőzfázisú forrasztás során az egyik leglényegesebb paraméter a gőztér telítettsége, mivel ez határozza meg a forrasztás során a hőátadási tényezőt. A feladat Peltier elvű hőmérsékletmérés alkalmazhatóságának vizsgálata gőzfázisú forrasztó berendezés gőztér telítettségének meghatározása céljából. A témához meg kell ismerkedni a Peltier elemekkel, a DAQ digitális adatgyűjtők használatával, a kísérleti gőzfázisú forrasztóállomás működésével, és a feszültségleolvasás és tápszabályzás műszaki alapjaival.
Raktári rendszer fejlesztése webes környezetben
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:
Török Marianna (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Az önálló laboratóriumi munka illetve a diplomatervezés célja egy web és mobil alapú raktári rendszer továbbfejlesztése új funkciókkal (pl. RFID író és olvasók integrálása) korszerű szoftverkörnyezetben.
Retro játékkonzolok továbbfejlesztési lehetőségeinek vizsgálata
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. habil. Géczy Attila (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A hallgató ismerkedjen meg a 16 bites játékkonzolok rendszerszintű hardveres felépítésével. A konzolok és a gépekhez használt cartridge kártyák, perifériák felépítésének, valamint működési elveiknek általános irodalmazása után a hallgató válasszon egy termékcsaládot (pl. Sega MD, SNES) és a korábbi pontokat figyelembe véve mélyüljön el a területen. A konzulenssel egyeztetve jelöljenek ki irányt újszerű "homebrew" perifériafejlesztésére. A feladathoz programozási ismeretek elvártak! BSc és MSc szinten is aktuális a téma, ami szakdolgozat- vagy diplomaterv fázisig vihető.
SAP fejlesztések mobil platformra
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Martinek Péter (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Vállalatirányítási rendszerek kiterjesztése hordozható eszközökre ma már vitathatatlan trend. Az SAP rendszerek komplexitása és sajátságos környezete azonban komoly kihívásokat tartogat a mobil platformra történő fejlesztésben. A feladat keretében a hallgatóknak lehetőségük nyílik az SAP rendszerhez kapcsolódó mobil megoldások – felületek fejlesztésére és tesztelésére.
Számítógépes gyártás előkészítő rendszerkörnyezet fejlesztése
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:


A téma leírása:
A feladat célja a laboratóriumi nyomtatott huzalozású lemez készítés során alkalmazott szoftver környezet kiegészítése, megújítása. A CNC berendezések és a fotoplotter működéséhez szükséges programok elkészítéséhez a CAM rendszer mellett különböző segédprogramokra van szükség, ezeket célszerűen HTML5 , vagy C valamelyik változatában az aktuális igényeknek szerint kell továbbfejleszteni. Az elkészült programot ellenőrzése és üzembehelyezése a feladat része. Programozásban való jártasság előny.
Szelektív elektrokémiai maratás technológia optimalizálása
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Hurtony Tamás (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A tanszéken kidolgozásra került minta-előkészítési eljárás során egy ólommentes forrasztott kötés keresztmetszeti csiszolatából szelektíven eltávolítható az ón. A hallgató feladata a korábban kidolgozásra került szelektív elektrokémiai anyageltávolítás technológiájával való megismerkedés, valamint olyan kísérletsorozat tervezése, mellyel a folyamat domináns paraméterei és azok hatása meghatározható. A technológia ismeretében egy optimalizált elektrokémia cella terveinek kidolgozása. A tervek alapján új, prototípus cella fejlesztése.A feladat diplomatervig is továbbvihető.
Szenzorfejlesztés nehézfém szennyezők kimutatására ivóvízben
Egészségügyi mérnöki
MSc
Konzulens:
Dr. Bonyár Attila (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A víz szennyezettségének laboratóriumi ellenőrzése általában időigényes és költséges eljárás. Ezért nagy jelentősége van olcsó, terepen is használható eszközök kifejlesztésének. Az elektrokémiai szenzorok megoldást kínálnak erre a problémára. Biomérnöki eljárással módosított fehérje nanocsövek fém elektródák felületére való rögzítésével lehetőség van a szennyezés detektálására a voltammetria módszerével az elektródákon mért feszültség-áram karakterisztikából. A külső témavezető: Dr. Petrik Péter, MFA, Fotonika Osztály.
Szuperkondenzátorok technológiája
Villamosmérnöki
BSc
Konzulens:
Hajdu István (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A szuperkondenzátorok (Electric Double Layer Capacitors - EDLC) működésének, szerkezeti kialakításának tanulmányozása, kísérleti konstrukciók tervezése. A kísérleti darabok előállítására alkalmas környezetbarát laboratóriumi technológiák kidolgozása. Mintadarabok előállítása, paramétereik (teljesítménysűrűség, energiasűrűség, töltési/kisütési ciklus) vizsgálata, értékelése.
Térbeli helyzet és mozgás alapú vezérlőrendszer fejlesztése
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:
Török Marianna (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Karjelzéssel, testhelyzettel illetve testmozgással irányított folyamatok automatizálásához használható, az irányító személy térbeli helyzetét és mozgását figyelő és értelmező vezérlőrendszer fejlesztése, például ember vezette daruk mozgatásának automatizálásához.
Termelésinformatikai algoritmusok fejlesztése
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Martinek Péter (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A mai modern vállalatirányítási rendszerek termelési moduljai széles körűen támogatják a gyártási folyamatok tervezését és végrehajtását, legyen szó akár anyagszükséglet tervezésről, részletes gyártás ütemezésről vagy a berendezések tervszerű, megelőző karbantartásainak kezeléséről. Az érdeklődő hallgatók az önálló feladat keretében egyrészt megismerkedhetnek ezen algoritmusok működési elvével, és ERP rendszerekben lévő megvalósításaikkal, másrészt pedig az ismeretek birtokában továbbfejleszthetik azokat, vagy akár ERP rendszertől függetlenül önállóan implementálhatnak termelésinformatikai algoritmusokat.
Termelésoptimalizálás az IIoT, az Ipar 4.0 és Big Data elemzés eszközeivel
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Villányi Balázs (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A jövő termelő vállalatának egyik fontos kihívása az IoT gyártósorok és -eszközök fokozott bevonása a termeléstervezés és -végrehajtásba, ugyanakkor az IoT rendszerek ipari alkalmazása (IIoT - Industrial Internet of Things) közel sem tekinthető lezárt kérdésnek. Ez azonban elengedhetetlen az Ipar 4.0 beköszöntéhez. Az Ipar 4.0 magába foglalja a kiberfizikai rendszereket, az IoT-t és a felhőalapú számítástechnikát. Kutatásunk célja, hogy az Ipar 4.0 környezetben működő vállalat termelési hatékonyságát javítsuk. A hallgató feladata, hogy az IIoT eszközök által generált adatokat elemezve termelésoptimalizálási lehetőségeket találjon.
Tudáskezelő rendszer fejlesztése webes környezetben
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:
Török Marianna (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Az önálló laboratóriumi munka illetve a diplomatervezés célja speciális ipari és kisüzemi műszaki, technológiai és kiszolgáló folyamatokhoz kapcsolódó tudáskezelő rendszer egyes elemeinek (elearning, tudásbázis, videó feldolgozó) továbbfejlesztése, illetve funkcionális bővítése, részben mesterséges intelligencia komponensekkel.
Tudásmenedzsment rendszerek információtechnológiai elemeinek vizsgálata
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:
Török Marianna (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Tudásbázisok, tanuló rendszerek, elearning, tapasztalatmenedzsment rendszerek, képzési stratégiatervező és HR rendszerek csak néhány példa a tudásmenedzsment rendszerekre. Az önálló laboratóriumi munka illetve a diplomatervezés során vizsgáljuk e rendszerek információtechnológiai hátterét tárolási és feldolgozási hatékonyság, használhatóság és kihasználhatóság szempontjából.
Vállalati folyamatok optimalizálása
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Martinek Péter (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Vállalati folyamatok elemzése és modellezése alapvető eszköze a működés javításának. Legyen szó akár folyamatos fejlesztésről vagy üzleti folyamatok újraszervezéséről (BPR) a megfelelő módszertannal és eszközzel végrehajtott modellezés elengedhetetlen a későbbi optimalizáció szempontjából. A hallgató feladata a folyamatok modellezése után az adott informatikai keretrendszer segítségével az optimalizálási javaslatok kidolgozása, a javulás mértéknek becslése szimulációval, majd a javítások végrehajtása és az eredmények validálása.
Vállalati rendszerek teljesítményelemzése és méretezése
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Martinek Péter (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Vállalati rendszerek teljesítményének komoly szerepe van a rendszer használhatóságában: a válaszidők növekedésével, hibaüzenetekkel vagy esetleg kritikus leállás mellett a felhasználók nem tudják időben és megfelelő színvonalon támogatni a vállalati működést. Ezért fontos, hogy a bevezetés során felbecsüljük a szükséges kapacitást és ennek megfelelően méretezzük a bevezetendő rendszer környezetét. A témát választó hallgatók feladata vállalati felhasználás teljesítménymodelljeinek fejlesztése és azok validálása valós rendszerhasználat monitorozásával és elemzésével. A használt rendszerek és környezet: mySAP ERP, QAD enterprise, SAP Business One különféle adatbázis-kezelőkkel illetve Linux/Windows kliens rendszerek és VmWare virtualizált rendszerkörnyezet.
Vállalati workflow fejlesztése banki környezetben
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Martinek Péter (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Bankok és pénzügyi vállalkozások sok vállalati rendszert használnak működésük kiszolgálására. Komplex folyamatok illetve termékek így legtöbbször csak összetett munkafolyamatok (workflow) fejlesztésével valósíthatóak meg. A hallgató feladata a workflow megtervezése, modellezése, fejlesztése majd tesztelése a választott környezetben (pl. IBM websphere, Oracle Business Suite, ARIS stb.).
Zárlatot okozó migrációs hibajelenség vizsgálata mikroáramköri alkalmazásokban
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Medgyes Bálint (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Az elektrokémiai migráció során (villamos terhelés alatt lévő vezető-szigetelő-vezető struktúrákon) nedvesség jelenléte mellett vezető fémszálak (dendritek) alakulnak ki, amelyek zárlatot okozhatnak működő áramkörök esetén. Feladat az elektrokémiai migráció hibajelenségének szakirodalmi megismerése, tanulmányozása különböző környezeti feltételek mellett, eltérő anyagrendszerekre. Feladat a jelenségkör mélyebb megismerésén túl, a különböző koncentrációjú szennyeződések migrációs hatásának vizsgálata az egyes védőfémezések, forrasztott kötések körében.

A témákat a honlap cím szerinti ABC-sorrendben listázza. Kérjük, görgessen lejjebb és használja a szűrőket!

 
 H KSzCs PSzo V
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234