Elektronikai Technológia Tanszék honlapja

Oktatási tevékenységünk

 

A tanszék oktatási alapfeladatai

Az Elektronikai Technológia Tanszék (ETT) megalakulása óta legfőbb céljának tekinti az elektronikai alkatrészek, részegységek, készülékek és rendszerek gyártásához kapcsolódó alap technológiák fejlesztését és tanítását. Ugyanakkor kiemelt fontosságúnak tartja a gyorsan változó csúcstechnológiák, minőségbiztosítási eljárások és termelésirányítási rendszerek naprakész beépítését a tananyagba. Így a végzett hallgatók, képesek lesznek szilárd alaptudásukat felhasználva az elektronikai ipar kihívásaival szembenézni, a gyártással és termelésirányítással kapcsolatos feladatokat magas szinten ellátni.  Az élenjáró technológiákkal kapcsolatos ismereteiket közvetlenül hasznosíthatják az alkatrészek, részegységek és készülékek gyártásában, tervezésében, fejlesztésében, minősítésében. Az Elektronikai Technológia Tanszék ipari partnerei között kiemeltek az elektronikai gyártással, szereléssel foglalkozó vállalatok, akik az országban egyedüliként az ETT-n végzett hallgatók körében találják meg az általuk elvárt, specifikus szaktudást. Ez a kiszolgáló tevékenység különösen fontossá vált a rendszerváltás után, az elektronikai ipar nagyarányú átstrukturálódását követően, amikor a multinacionális szerelő vállalatok megjelenésével jelentősen felértékelődött a technológia tudás szerepe.

 

A tanszék oktatási feladatai az osztott (B.Sc., M.Sc., Ph.D.) képzésben

Villamosmérnöki alapszak - közös tárgy
Villamosmérnöki alapszak - specializáció 2014. szeptembere előtt kezdetteknek
Villamosmérnöki alapszak - specializáció 2014. szeptemberétől kezdetteknek

Mérnökinformatikus alapszak - közös tárgyak
Mérnökinformatikus alapszak - specializáció 2014. szeptembere előtt kezdetteknek
Mérnökinformatikus alapszak - specializáció 2014. szeptemberétől kezdetteknek

Villamosmérnöki mesterszak - közös tárgyak
Villamosmérnöki mesterszak - főspecializáció 2015. januárja előtt kezdetteknek
Villamosmérnöki mesterszak - főspecializáció 2015. januárjától kezdetteknek
Villamosmérnöki mesterszak - mellékspecializáció

Gazdaságinformatikus mesterszak - közös tárgyak
Gazdaságinformatikus mesterszak - specializáció

Egészségügyi mérnöki mesterszak - közös tárgy

Doktori képzés

 

Villamosmérnöki alapszak - közös tárgy

VIETAB00 - Elektronikai technológia és anyagismeret (3. szemeszter)

Az Elektronikai technológia és anyagismeret c. természettudományos alaptárgy keretében folyó képzés elsődleges célja az elektronikai moduláramkörök és rendszerek kivitelezésének, valamint azok anyagszerkezeti és anyagtulajdonságaival kapcsolatos alapjainak átadása. A tárgy célja áttekintést nyújtani a mikroelektronikai anyagokról, alkatrészekről és eszközökről. A tárgy az áramköri, optoelektronikai, mechatronikai, és egyéb modulok, valamint az elektronikus készülékek struktúrájáról, felépítéséről, előállítási és szerelési technológiájáról, valamint a szakterület fejlődési trendjeiről is ismereteket ad. A tárgy azon elektronikai technológiai és anyagismereti (mikroelektronika, áramkörépítés, szereléstechnológia, készüléképítés) ismereteket foglalja össze, amelyek minden villamosmérnök számára szükségesek az integrált áramkörökkel, továbbá az elektronikai részegységek és rendszerek kivitelezésével kapcsolatos alapvető tájékozottsághoz. Az ismeretanyag elsajátításával az erre a területre specializálódott ipari szakemberekkel és kutatókkal való együttműködés is lehetővé válik. A kapcsolódó laborgyakorlatokon a hallgatók működés közben ismerhetik meg az előadáson ismertetett alaptechnológiákat. A laborgyakorlatok témái:

  1. Nyomtatott huzalozású lemezek előállítása
  2. Vékonyrétegek előállítása és lézeres mintázatkialakítás
  3. Passzív hálózat készítése vastagréteg technológiával
  4. Pásztázó elektronmikroszkópia (GPK)
  5. Moduláramkör készítése furatszerelési technológiával, forrasztott kötések vizsgálata
  6. Moduláramkör készítése felületszerelési technológiával
  7. Nyomtatott huzalozású lemez tervezése az elektronikai szereléstechnológia vizsgálatára

» Ugrás az oldal elejére »

 

Villamosmérnöki alapszak - Mikroelektronika és elektronikai technológia specializáció (2014. szeptembere előtt kezdetteknek)

A mikroelektronika és az elektronikai ipar egyre szélesebb térnyerése a hazai ipar elmúlt évtizedének egyik örvendetes jelensége. A mikroelektronikai tervező cégek megjelenése az egyik legmagasabban kvalifikált mérnöki munkában teremtett hazai munkalehetőségeket, ugyanakkor a multinacionális elektronikai szerelőipar megjelenése magas színvonalú elektronikai technológiai kultúrát teremtett Magyarországon. A specializáción BSc diplomát szerző villamosmérnökök könnyedén helyezkedhetnek el multinacionális elektronikai szerelőipari vállalatoknál, illetve mikroelektronikai tervező cégeknél, vagy kisvállalkozási formában áramkörtervező, gyártó, tesztelő és szolgáltató tevékenységet végezhetnek.

A specializáció tantárgyai

VIEEA328 - Mikroelektronikai tervezés (6. szemeszter)
VIETA331 - Elektronikai gyártás és minőségbiztosítás (6. szemeszter)

Elektronikai technológia ágazat (ETT)

VIETA332 - Moduláramkörök és készülékek (6. szemeszter)
VIETA333 - Technológiai folyamatok és minőségellenőrzésük laboratórium (6. szemeszter)
VIETA340 - Önálló laboratórium (6. szemeszter)

VIETASZ8 - Szakmai gyakorlat
VIETA419 - Szakdolgozat (7. szemeszter)

» Ugrás az oldal elejére »

 

Villamosmérnöki alapszak - Mikroelektronikai tervezés és gyártás specializáció (2014. szeptemberétől kezdetteknek)

A mikroelektronika és az elektronikai ipar egyre szélesebb térnyerése a hazai ipar elmúlt évtizedének egyik örvendetes jelensége. A mikroelektronikai tervező cégek megjelenése az egyik legmagasabban kvalifikált mérnöki munkában teremtett hazai munkalehetőségeket, ugyanakkor a multinacionális elektronikai szerelőipar megjelenése magas színvonalú elektronikai technológiai kultúrát teremtett Magyarországon. A Mikroelektronikai tervezés és gyártás specializációval BSc diplomát szerző mérnökök könnyedén helyezkedhetnek el multinacionális elektronikai szerelőipari vállalatoknál, illetve mikroelektronikai tervező cégeknél, vagy kisvállalkozási formában áramkörtervező, gyártó és szolgáltató tevékenységet végezhetnek. A specializáció kompetenciákat biztosít a mikroelektronikai eszközök (integrált áramkörök, érzékelők, integrált mikrorendszerek), valamint az azok és a belőlük felépülő elektronikai egységek (nyomtatott huzalozási áramkörök, áramköri modulok, részegységek, készülékek) tervezési módszerei, gyártástechnológiája és minőségbiztosítása területén. A specializáción belül a „mikroelektronikai tervezés” hallgatói a mikroelektronikai eszközök, a „mikroelektronikai gyártás” ágazat hallgatói pedig az eszközökből felépülő részegységek, valamint gyártás technológiai folyamataik tervezéséhez és megvalósításához (gyárthatóságra tervezés, a gyártás fizikai és kémiai folyamatainak optimalizálása, automatizált gyártósorok tervezése) szerezhetnek mélyebb elméleti és gyakorlati ismereteket. A specializációt választó hallgatók széleskörű nemzetközi és hazai kooperációban végzett munkákba kapcsolódhatnak be.

A specializáció tantárgyai

VIETAC04 - Moduláramkörök és készülékek (5. szemeszter)
VIEEAC01 - Mikroelektronikai tervezés (5. szemeszter)
VIEEAC02 - Félvezető technológia (5. szemeszter)

VIETAC05 - Elektronikai gyártás és minőségbiztosítás (6. szemeszter)

Mikroelektronikai gyártás ágazat (ETT)

VIETAL02 - Témalaboratórium (5. szemeszter)

VIETAC06 - Technológiai folyamatok és minőségellenőrzésük laboratórium (6. szemeszter)
VIETAL03 - Önálló laboratórium (6. szemeszter)

VIETAS01 - Szakmai gyakorlat
VIETAT01 - Szakdolgozat (7. szemeszter)

» Ugrás az oldal elejére »

 

Mérnökinformatikus alapszak - közös tárgyak

Gazdasági és humán ismeretek

VIETAK49 - Adatvédelem és információszabadság
VITMAK49 - Digitális életmód

Szabadon választható tárgy

VIETAV03 - Vállalati folyamatok modellezése

» Ugrás az oldal elejére »

 

Mérnökinformatikus alapszak - Vállalati információs rendszerek specializáció (2014. szeptembere előtt kezdetteknek)

A vállalatok felismerték, hogy a piaci versenyben lemaradnak, ha nem rendelkeznek kellő informatikai infrastruktúrával. A piaci kihívásokra gyorsan és megbízhatóan csak úgy tudnak reagálni, ha gazdálkodási folyamataik teljes egészét átfogó informatikai rendszerekkel támogatják. Tevékenységüket ezért integrált vállalatirányítási informatikai rendszerrel irányítják, amelyek az üzleti, gazdálkodási, termeléstervezési és –irányítási folyamatok valamennyi elemét együttesen kezelik. Ezen rendszerek bevezetése megkezdődött nemcsak a nagyvállalati szférában, hanem a kis és a közepes méretű vállalkozásoknál is. A bevezetést követően a rendszert szükségszerű folyamatosan felügyelet alatt tartani, valamint azt a belső és a külső követelményekhez folyamatosan illeszteni kell. A szervezetközi együttműködés, mint például az ellátási lánc menedzsment (SCM), vagy az elektronikus államigazgatás (E-Government) újabb kihívásokat támaszt a rendszer fejlesztőivel és üzemeltetőivel szemben. A működés alatt felhalmozódó vállalati információvagyon kiaknázása, az abban rejlő összefüggések felismerése a jelen és a jövő nagy kihívásai. Állandó feladatot jelent a meglévő rendszerekben, (pl. a vevőkapcsolatokat menedzselő (CRM) és erőforrás-tervező (ERP) rendszerek) elszórtan meglévő adatok és információ kinyerése, egységes kezelése. A totális integráció helyett az együttműködő infrastruktúrák megvalósítása jelenti a legfőbb fejlődési irányt.

A specializáció tantárgyai

VIETA382 - Vállalatirányítási rendszerek (6. szemeszter)
VIETA383 - Termelésinformatika (6. szemeszter)
VITMA381 - Gazdálkodási információmenedzsment (6. szemeszter)
VISZA384 - Adatbányászat laboratórium (6. szemeszter)
VIETA386 - Önálló laboratórium (6. szemeszter)

VIETAS19 - Szakmai gyakorlat
VIETA433 - Vállalati rendszerek programozása laboratórium (7. szemeszter)
VIETA420 - Szakdolgozat (7. szemeszter)

» Ugrás az oldal elejére »

 

Mérnökinformatikus alapszak - Vállalati információs rendszerek specializáció (2014. szeptemberétől kezdetteknek)

A vállalatok felismerték, hogy a piaci versenyben lemaradnak, ha nem rendelkeznek kellő informatikai infrastruktúrával. A piaci kihívásokra gyorsan és megbízhatóan csak úgy tudnak reagálni, ha gazdálkodási folyamataikat informatikai rendszerekkel támogatják. Tevékenységüket ezért integrált vállalatirányítási rendszerrel irányítják, amelyek bevezetése megkezdődött már a kis és a közepes méretű vállalkozásoknál is. A bevezetést követően a rendszert folyamatosan felügyelni kell, valamint a belső és a külső követelményekhez folyamatosan illeszteni kell. A szervezetközi együttműködés, mint például az ellátási lánc menedzsment (SCM), vagy az elektronikus államigazgatás (E-Government) újabb kihívásokat támaszt a rendszer fejlesztőivel és üzemeltetőivel szemben. A működés alatt felhalmozódó vállalati információvagyon kiaknázása, az abban rejlő összefüggések felismerése a jelen és a jövő nagy kihívásai. Folyamatos feladatot jelent a meglévő erőforrás-tervező (ERP) rendszerekben elszórtan meglévő adatok és információ kinyerése, egységes kezelése. A totális integráció helyett az együttműködő rendszerek megvalósítása jelenti a legfőbb fejlődési irányt. A specializáción alapdiplomát szerzettek legfőbb kompetenciája a vállalati rendszerek, mint szoftver alkalmazások üzemeltetése, fejlesztése, illesztése más rendszerekhez a folyamatosan megújuló igények szerint. Képesek lesznek a rendszerek működését átlátni, az azokban megvalósított vállalati folyamatokat felismerni, azokat a valós üzleti folyamatokban alkalmazni, azokat átprogramozni a valós igényeknek megfelelően. Alkalmassá válnak a mesterképzésen való továbbtanulásra. A megszerezhető ismeretek főbb témakörei: Tipikus vállalatirányítási alkalmazások funkcionális és műszaki architektúrája, működési alapelveik. Termeléstervezés és –irányítás feladatai, informatikai támogatása a vezetés szempontjából. Törzsadatok és azok meghatározási módszerei, a mozgásnemek, tranzakciók, modulok felépítése és egymásra épülése. Gazdálkodási alapismeretek, események, folyamatok, információmenedzsment. Vállalati alkalmazások algoritmusai, tipikus programozási feladatai. Adatelemzési módszerek, algoritmusok és alkalmazási területeik, futásidő optimalizálás. A specializáció oktatási alapelve a folyamatszemlélet. Megtanítja a tipikus vállalati folyamatokat, átívelve a klasszikus funkcionális területek határain. Valódi vállalati rendszereken keresztül mintapéldákat mutat be, illetve ilyen rendszereken gyakorlatoztatja a hallgatókat. A fejlesztési feladatok végrehajtásában megköveteli az alapképzésben elsajátított szoftverfejlesztési módszertanok alkalmazását.

A specializáció tantárgyai

VIETAC00 - Vállalatirányítási rendszerek (5. szemeszter)
VIETAC01 - Termelésinformatika (5. szemeszter)
VIETAL00 - Témalaboratórium (5. szemeszter)

VITMAC01 - Gazdálkodási információmenedzsment (6. szemeszter)
VISZAC00 - Adatelemzés (6. szemeszter)
VIETAC02 - Vállalati rendszerek programozása laboratórium (6. szemeszter)
VIETAL01 - Önálló laboratórium (6. szemeszter)

VIETAS00 - Szakmai gyakorlat
VIETAC03 - Vállalati jelentéskészítés laboratórium (7. szemeszter)
VIETAT00 - Szakdolgozat (7. szemeszter)

» Ugrás az oldal elejére »

 

Villamosmérnöki mesterszak - közös tárgyak

Választható természettudományos ismeretek

VIETMA06 - Fotonikai eszközök
VIETMA07 - Nanotudomány

Közös tárgy

VIETMA05 - Minőségbiztosítás a mikroelektronikában

» Ugrás az oldal elejére »

 

Villamosmérnöki mesterszak - Elektronikai technológia és minőségbiztosítás specializáció (2015. januárja előtt kezdetteknek)

A nemzetközi és hazai elektronikai ipar közelmúltbeli történetének egyik fontos jellegzetessége a multinacionális elektronikai szerelőipar megjelenése, nagyarányú piacnyerése, és ezzel egy magas színvonalú elektronikai technológiai kultúra elterjedése. A specializáció azon gyártástechnológiai folyamatokkal, termékekkel és minőségbiztosítási módszerekkel foglalkozik, amelyek célja az információ feldolgozást végző chipek összeépítésének és összeköttetésének fizikai megvalósítása. A mikro- és nanotechnológiai folyamatok és az azokkal létrehozott eszközök középpontba helyezése a nagy alkatrész sűrűségű elektronikus rendszerek termékké formálásához szükséges tudományos alapismeretek megismertetése a specializáció legfőbb célkitűzései közé tartozik.

A specializáció tantárgyai

VIETM152 - Fizikai, kémiai és nanotechnológiák (1. szemeszter)
VIETM153 - Moduláramkörök rendszertechnikája (1. szemeszter)
VIETMA00 - Hibaanalitika (1. szemeszter)
VIETM816 - Önálló laboratórium 1. (1. szemeszter)

VIETMA01 - Technológiai folyamatmodellezés (2. szemeszter)
VIETM240 - Nagyintegráltságú moduláramkörök (2. szemeszter)
VIETM242 - Fizikai, kémiai és nanotechnológiák laboratórium (2. szemeszter)
VIETM866 - Önálló laboratórium 2. (2. szemeszter)

VIETMB00 - Minőségbiztosítási és minőségvizsgálati laboratórium (3. szemeszter)
VIETM916 - Diplomatervezés 1. (3. szemeszter)

VIETMSZ2 - Szakmai gyakorlat
VIETM966 - Diplomatervezés 2. (4. szemeszter)

» Ugrás az oldal elejére »

 

Villamosmérnöki mesterszak - Mikroelektronika és elektronikai technológia főspecializáció (2015. januárjától kezdetteknek)

A specializáció alapvető célkitűzése, hogy a magyar ipar egyik meghatározó húzóágazatát képző, a globális elektronikai iparba szorosan beágyazott hazai elektronikai és mikroelektronikai tervező és gyártó cégek leendő szakemberei számára olyan komoly, elméleti megalapozottságú, a gyakorlati vonatkozások tekintetében a legmodernebb módszereket, eljárásokat és eszközöket felölelő versenyképes tudást adjon, amellyel akár egy multinacionális nagyvállalati, akár kis és közepes vállalkozási környezetben vagy vezető ipari és akadémiai kutató-fejlesztő környezetben megállják a helyüket. A főspecializáció tantárgyai ismertetik azokat a mikro- és nanotechnológiai eljárásokat, tervezési és minőségbiztosítási módszereket, amelyek lehetővé teszik a nagy alkatrész sűrűségű elektronikus eszközök és rendszerek, mint tömegtermelésben előállítható termékek fejlesztését, gyártásba vitelét és folyamatos gyártását. A specializáció által lefedett témák magukba foglalják a mikroelektronikai rendszerek tervezésének, a VLSI áramkörök konstrukciójának, a komplex gyártástechnológiai folyamatok szimulációjának, valamint a mikroelektronikai termékek minőségbiztosítási és hibaanalitikai módszereinek ismereteit.

A specializáció tantárgyai

VIEEMA01 - VLSI áramkörök (1. szemeszter)
VIEEMA00 - Nanoelektronika, nanotechnológia (1. szemeszter)
VIETMA00 - Hibaanalitika (1. szemeszter)
VIETML02 - Önálló laboratórium 1. (1. szemeszter)

VIEEMA02 - Mikroelektronikai rendszerek tervezése (2. szemeszter)
VIEEMA03 - Mikroelektronikai rendszerek tervezése laboratórium (2. szemeszter)
VIETMA01 - Technológiai folyamatmodellezés (2. szemeszter)
VIETML03 - Önálló laboratórium 2. (2. szemeszter)

VIETMB00 - Minőségbiztosítási és minőségvizsgálati laboratórium (3. szemeszter)
VIETMT02 - Diplomatervezés 1. (3. szemeszter)

VIETMS01 - Szakmai gyakorlat
VIETMT03 - Diplomatervezés 2. (4. szemeszter)

» Ugrás az oldal elejére »

 

Villamosmérnöki mesterszak - Alkalmazott szenzorika mellékspecializáció

A mellékspecializáció célkitűzése a hallgatók megismertetése az elektronikai és informatikai rendszerekben alkalmazott szenzorok és aktuátorok típusaival, azok működési elveivel és technológiai alapjaival, valamint ezen eszközök alkalmazási lehetőségeivel-, területeivel, továbbá az alkalmazási területeknek megfelelő elektronikai ismeretekkel, a szenzorok és aktuátorok informatikai és egyéb rendszerekben megvalósított integrálási elveivel.

A specializáció tantárgyai

VIETMA02 - Szenzorok működése és technológiái (1. szemeszter)

VIETMA03 - Szenzorok alkalmazásokban (2. szemeszter)
VIETMA04 - Bio- és nanoszenzorika (2. szemeszter)

VIETMB01 - Alkalmazott szenzorika laboratórium (3. szemeszter)

» Ugrás az oldal elejére »

 

Gazdaságinformatikus mesterszak - közös tárgyak

Kötelezően választható tárgy

VIETM294 - Személyes és közadatok kezelése

Szabadon választható tárgy

VIETAV03 - Vállalati folyamatok modellezése

» Ugrás az oldal elejére »

 

Gazdaságinformatikus mesterszak - Vállalatirányítási informatika specializáció

A specializáció hátterében az Elektronikai Technológia Tanszéken működő vállalatirányítási tudományos iskola áll, amely az „Üzleti folyamatok fúziója szemantikus, szolgáltatás-orientált üzleti alkalmazásokra alapozva” (FUSION) projektben, az EU 6. keretprogramjában létrehozott, a német SAP AG vezetésével megalakult kutatási konzorcium keretében dolgozik, öt európai országot képviselő kutatási intézmények, fejlesztők, innováció-transzferrel foglalkozó testületek és végfelhasználók részvételével.

A specializáció tantárgyai

VIETM190 - Integrált vállalatirányítási rendszerek (1. szemeszter)
VITMM103 - E-üzletvitel (1. szemeszter)
VIETM373 - Önálló laboratórium 1. (1. szemeszter)

VIETM191 - Vállalatirányítási rendszerek konfigurációja (2. szemeszter)
GT20M401 - Vállalatgazdaságtan (2. szemeszter)
VIETM386 - Önálló laboratórium 2. (2. szemeszter)

VIETM192 - Vállalati alkalmazások integrációja (3. szemeszter)
VIETM374 - Diplomatervezés 1. (3. szemeszter)

VIETM375 - Szakmai gyakorlat
VIETM387 - Diplomatervezés 2. (4. szemeszter)

» Ugrás az oldal elejére »

 

Egészségügyi mérnöki mesterszak - közös tárgy

VIETM205 - Érzékelők az orvosbiológiában (választható szakmai ismeret)

» Ugrás az oldal elejére »

 

Doktori képzés

A tanszéken 1991 óta (a kari doktori képzés beindulásával párhuzamosan) folyik szervezett, három év időtartamú doktori képzés. Az eltelt időszakban mintegy negyven doktorandusz hallgató vett, ill. vesz részt a képzésben, nagyobb részük a Villamosmérnöki Tudományok Doktori Iskolájának Mikroelektronika és Elektronikai Technológia szakmacsoportjában. A hallgatók kb. 20%-a szerzett tudományos fokozatot. A doktorandusz hallgatók értékes kutatómunkát végeztek a tanszék fontosabb kompetencia területein, hozzájárulva az elektronikai technológiai tudományok elméleti alapjainak tisztázásához.

Mikroelektronika és technológia szakmacsoport (EET, ETT) - választható tárgyak

VIETD222 - Numerikus módszerek alkalmazása az elektronikai technológiai folyamatok modellezésében
(minden páros év őszi félév)

VIETD223 - Műszeres analitika az elektronikai technológiában
(minden páros év őszi félév)

» Ugrás az oldal elejére »

 

Fejlődési tendenciák

Az elektronikai ipar, gyártóipar töretlen fejlődése megköveteli a legkorszerűbb technológiák folyamatos nyomon követését és tananyagba építését. Az Elektronikai Technológia Tanszék oktatási kompetenciája bővülni fog ezen új tudományterületekkel. Várhatóan a nanoelektronikai-, mikroelektronikai-, lézeres technológiák és a fejlett minőségbiztosításhoz tartozó hibaanalitika területei fognak erőteljesebb szerepet kapni a közeljövő tananyagában.

 
 H KSzCs PSzo V
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234