Elektronikai Technológia Tanszék honlapja
 
Dr. Harsányi Gábor, DSc
egyetemi tanár

Elektronikai Technológia Tanszék

Levélcím: H-1521 Budapest, Hungary
Központi cím: H-1111 Budapest, XI. Egry J. u 18.
Telefon: 463 2753, fax:463 4118
Email: harsanyi.gabor@vik.bme.hu
harsanyi.gabor@vik.bme.hu
Honlap:
Szobaszám:V1.016

Oktatott tárgyak Szenzorok működése és technológiái (tárgyfelelős)
Elektronikai technológia és anyagismeret (előadó)
Érzékelők az orvosbiológiában (előadó)
Szenzorok működése és technológiái (előadó)
Letölthető anyagok 
MTA tézisek
Hogyan készül a mobilunk? dr. Harsányi Gábor Mindentudás Egyeteme előadás
HG_english_cv_ 2024

 Tudományos alkotások és szakmai eredmények
 Könyvek
 MTA Szabadalmi Nívódíj
 Gábor Dénes díj
 Europass Curriculum Vitae
 Harsanyi Gabor CV Eng 2024
 CV Eng Gabor Harsanyi
További információ  Önéletrajz 

Tanulmányok, végzettségek, diplomák:


1981: kitüntetéses villamosmérnöki diploma (BME Villamosmérnöki Kar, Híradástechnika szak, 301/1981);
1983: kitüntetéses szakmérnöki diploma (BME Villamosmérnöki Kar, Elektronikai Technológia szak, 7624);
1984: egyetemi doktor (BME, Mikroelektronikai technológiák, 3812)

Szakterülete
: Elektronikai technológia

Tudományos fokozata:
műszaki tudomány kandidátusa (MTA TMB 19978), ennek alapján PhD (BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar által kiadva, 517-PhD), a megszerzés éve: 1992.

Tudományos címei:
MTA doktora (MTA 4.024) 2001, habilitált doktor (BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar (240-H) 2001.

Nyelvtudás:
angol középfok, német felsőfok, orosz egyetemi záróvizsga

Szakmai pályafutás:


1981-84: Mikroelektronikai Vállalat (MEV), Budapest, kutatómérnök
1984 óta: Budapesti Műszaki Egyetem, Elektronikai Technológia Tanszék, 1984-88 tanársegéd, 1988-92 adjunktus, 1992-2002 docens, 2002-től egyetemi tanár, az "Érzékelők" laboratórium vezetője, 1999-től tanszékvezető helyettes, 2003. júl. 1-től tanszékvezető

Fő kutatási és innovációs tevékenységi területek:
 1. Nagyfelbontású áramköri összeköttetés hálózatokban fellépő meghibásodási mechanizmusok vizsgálata, különös tekintettel az elektrokémiai migráció által okozott hibákra: az anyagösszetétel és a technológiai paraméterek korrelációja a megbízhatósággal nagyfelbontású összeköttetés hálózatokban. (Lényegében egyéni felfedező kutatói eredményeken alapuló tevékenység közvetlen ipari alkalmazási eredményekkel, jelentősen hivatkozott publikációk, ipari projektek.)
 2. A vékony- és vastagréteg technológiák, valamint funkcionális polimerek kombinációján alapuló, környezetvédelemi és orvosbiológiai célokra alkalmas érzékelők kutatása. (Széleskörű hazai és nemzetközi együttműködésben végzett iskolateremtő K+F+I tevékenység, sokat hivatkozott publikációk mellett szabadalmak.)
Szakmai közéleti tevékenység:


1991 óta: tagság a Nemzetközi Mikroelektronikai Társaságban (IMAPS - International Microelectronics and Packaging Society, korábban ISHM - The Microelectronics Society), a magyarországi szervezetének alapító tagja; 1991-93: az IMAPS-Hungary alelnöke;1993-94: az IMAPS-Hungary elnöke; 1991-98-ig: az IMAPS-Europe Konferencia Programbizottságának tagja;
2000 óta: IEEE CPMT (Components, Packaging and Manufacturing Technology Society) tagja
1984-96: HTE tag
1992-től az MTA Köztestület tagja, az Elektronikus Eszközök és Technológiák Bizottság tagja, 2002-től titkára, 2008-tól 2014-ig elnöke, 2013-tól MTA nem akadémikus közgyűlési képviselője
2008-tól a MELT (Magyarországi Elektronikai Társaság) tagja (alapító tag)
2011-től a Magyar Mérnökakadémia tagja

Díjak, elismerések:
 • A szekció legjobb előadása díj az 1992. évi Nemzetközi Mikroelektronikai Konferencián, Orlando, USA
 • 1998-ban az "IMAPS Fellowship" kitüntetés
 • 2006-tól az "IMAPS Örökös Tagság"
 • Széchenyi Professzori Ösztöndíj elnyerése az 1997-2000 évekre.
 • IEEE CPMT Professzori Ösztöndíj elnyerése a 2001-2002 évekre.
 • Gábor Dénes-díj 2011.
 • MTA Szabadalmi Nívódíj 2012.
 • A Magyar Érdemrend Tisztikeresztje 2014.

Pályázat alapján elnyert külföldi tanulmányutak:
 • 1990: egyhónapos tanulmányút ill. képzés Japánban, "Production Management" témában
 • 1991: egyéves DAAD kutatási ösztöndíj a Fraunhofer Institut-ban
 • 1996: hathónapos kutatási ösztöndíj a "Florida International University" egyetemen a COBASE program keretében (az Egyesült Államokbeli National Research Foundation és a National Research Council támogatásával)

További egyéni pályázati úton elnyert jelentősebb támogatások:
 • 1994: társelnökként NATO támogatás elnyerése Advanced Research Workshop megrendezéséhez, Islamorada, Florida Keys, USA (HITECH.ARW 931674);
 • 1995: társelnökként NATO támogatás elnyerése Advanced Research Workshop megrendezéséhez, Budapest, (HITECH.ARW 941320);
 • 25 alkalommal OMFB-OM Mecenatúra Pályázat révén konferencián való részvételhez ill. rendezéshez;

Szerkesztőbizottsági funkció nemzetközi folyóiratoknál:
 • 1998-2000: a "Microelectronics International" c. folyóiratánnál
 • 1998-tól a "Sensor Review" c. folyóiratnál
 • 2009-től a "Microsystem Technologies" c. folyóiratnál
 • 2011-től Peridica Polytechnica Electrical Engineering Section Editor

Lektori funkciók 10 nemzetközi folyóiratnál, konferencia elnöki, ill. társelnöki tisztség, szekcióelnöki, ill. programbizottsági tagság 15 nemzetközi konferencián, meghívott előadó 9-en. Külföldi egyetemeken meghívás alapján tartott előadások 5 alkalommal.


Témavezetés és részvétel 28 hazai és EU pályázati kutatási projektben.


Iparilag támogatott kutatási-fejlesztési projektek témavezetése:


Érzékelők és multichip modulok, ill. az ezekben alkalmazott anyagrendszerek és technológiák fejlesztése, megbízhatóságának vizsgálata, tanulmányok készítése hazai és nemzetközi vállalatok számára: Mikroelektronikai Vállalat (MEV), GANZ Közlekedési Műszergyár, KOMED, Freudenberg Mectec Hungary (FMH), Bosch, Flextronics, Elcoteq, Jabil, Nokia, Sanmina SCI, Samsung SDI, Tycoelectronics, Ferroelectronics, Videoton, VT-Circuits, Visteon, Philips, SAP, Continental-Temic, Vincotech, Lightware

Konzultációs megbízások külföldi cégeknél:
Tekmar (Németo.), Whirlpool-Europe (Olaszo.), Automotive System Labs. (USA), Metallux (Svájc).

Tudományos bírálatok:
OTKA pályázatok bírálata (évi kb. 3-4db), NKTH pályázatok bírálata (évi 1-2), PhD és MTA doktori értekezések bírálata, ill. tagság bíráló bizottságban évi kb. 2-3 alkalommal. 2014-15 OTKA IVM zsűri tagja, 2016-tól az NKFI OTKA Élettelen Természettudományok Kollégium tagja.

Legfőbb oktatott témák:
 1. Elektronikai technológia
 2. Érzékelők, beavatkozók technológiája és alkalmazástechnikája

Oktatott tantárgyak (A BME Villamosmérnöki és Informatikai Karon):
kidolgozója, részben előadója, ill. tárgyfelelőse 16 tantárgynak (nem egy időben!). Legfontosabbak: Elektronikai technológia, Electronics Technology, Áramkörépítés, Érzékelők, beavatkozók, kijelzők, Érzékelők az orvosbiológiában, Önálló tervezés, Diplomatervezés, Nagyműszeres analitika az elektronikai technológiában (PhD tárgy), Szenzorok működése és technológiái.

Oktatásszervezés, vezetés (BME Villamosmérnöki és Informatikai Karon):
 • A "Mikroelektronika és elektronikai technológia" c. BSc szakirány kidolgozása;
 • Az "Elektronikai technológia és minőségbiztosítás" c. MSc. szakirány, "Mikroelektronika és elektronikai technológia" főspecializáció, valamint az "Alkalmazott szenzorika" mellékspecializáció kidolgozása.
 • 2005-től a BME Fizikai Tudományok Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács tagja;
 • 2006-tól a BME Villamosmérnöki Tudományok Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács tagja, jelenleg a Doktori Iskola Törzstagja is.
 • 2017-től tagja az OE Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanácsának, valamint Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola Tanácsának.

Nemzetközi szintű oktatási tevékenység professzionális kurzusokon:
EUROPRACTICE és különböző szervezetek, pl. IEEE, IMAPS által szponzorált tanfolyamok 15 alkalommal

Témavezetése alatt PhD fokozatot szerzett:
10 fő (l. ODT honlap)

Egyéb oktatói eredmények:
8 db IKM és HTE által díjazott (6 db első díjas) diplomaterv, 4 db díjazott (7 db első, 5 db második és 3 db harmadik díjas) TDK dolgozat, hallgatói és doktoranduszi publikációk nemzetközi folyóiratokban és konferenciákon (l.: publikációs lista), előadás a Minden Tudás Egyetem sorozatban "Hogyan készül a mobilunk? (avagy a 21 sz. elektronikai gyártástechnológiája)" címmel 2011-ben.

Oktatásban használt anyagok kidolgozása, összeállítása:
16 tankönyv(részlet), egyetemi jegyzet magyar, angol és német nyelven.

A publikációs tevékenység összefoglaló adatai:
(a részletes lista a MTMT-ben elérhető)
 • közlemények száma: 298, ebből
  • tudományos folyóiratcikk: 77
  • konferenciacikk kiadványban: 138
  • monográfia: 2
  • könyvrészlet: 6
  • szerkesztett könyv vagy konferencia kiadvány szerkesztőként: 3
  • szabadalom: 12
 • független idézetek száma 1500 felett
 • Hirsch-index: 20


CV En Gabor Harsanyi
Publikációk a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT)
Researcher ID
Scopus Author ID
Google Scholar profil
Országos doktori tanács
Oktatási anyagok 
Actedu
Eta
Eumk
Memsedu
Sensedu
 
 H KSzCs PSzo V
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234